AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA - MONITORING - WIZUALIZACJE-STEROWANIA

Logo firmyLogo firmy

ul. 3-go Maja 10/5 , 37-500 JAROSŁAW
tel.kom. +48 608 442 720 , email: az@visat.hg.pl


* * * NOWOCZESNE STEROWANIA ZAPEWNIAJĄ >>> * ZWIEKSZONĄ NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW * * OPTYMALIZACJĘ SYSTEMÓW * * OBNIŻAJĄ KOSZTY EKSPLOATACJI * * *

OTWÓRZ STRONY

Powrót do głównej strony firmowej ZHU VISAT

Oferta dostawy i realizacji aplikacji z zakresu monitorownia , wizualizacji i rejestracji procesów.

Oferta dostawy i realizacji aplikacji z zakresu sterowań .

Oferta dostawy i real. aplikacji spełniających wymagania HACCP.

Jarosław, Automatyka ,slowa kluczowe : Jarosław, miasto, haccp, visat, automatyka, przemysłowa, podkarpackie, sterowania, sterowanie, wizualizacje, monitoring, monitorowanie, pomiary, przepływy, temperatury , regulacje , regulatory , usługi , komputery , sieci , elektryczne , instalacje , jarosław , automatyka , przemysłowa , jarosław ,Jarosław, miasto, haccp, visat, automatyka, przemysłowa, podkarpackie, sterowania, sterowanie, wizualizacje, monitoring, monitorowanie, pomiary, przepływy, temperatury , regulacje , regulatory , usługi , komputery , sieci , elektryczne , instalacje , jarosław , automatyka , przemysłowa , jarosław , sterowniki , sterowniki ,rejestracje , rejestratory , wilgotnoœć Jarosław, Automatyka ,OFERUJEMY PROJEKTOWANIE I REALIZACJĘ UKŁADÓW STEROWANIA

W zakresie :

 • analizy obiektów pod kątem zastosowania mikroprocesorowych systemów automatyki
 • projektowania obiektów ( tak od strony sterowniczej jak i elektrycznej )
 • montaż systemów automatyki na obiekcie
 • oprogramowanie zainstalowanego sprzętu
 • rozruch techniczny systemu jak i obiektu
 • rozruch technologiczny przy współpracy z zamawiającym .

Prace mogą dotyczyć obiektów nowych jak i modernizacji już istniejących .

Postęp technologiczny związany z rozwojem współczesnych technologii komputerowych wyznacza rytm wzrostu gospodarczego. Rynek, będący najlepszym barometrem oceny kierunków i tendencji tego wzrostu, jednoznacznie wskazuje na konieczność wykorzystywania nowoczesnej automatyki we wszelkich procesach gospodarczych.

Biorąc powyższe pod uwagę realizację oferty proponujemy rozwiązać głównie w oparciu o sterowniki PLC .

Sterowniki PLC zapewniają Państwu właściwe rozwiązania automatyzacji , od prostych czynności do skomplikowanych procesów technologicznych. Dzięki ich modułowej budowie zastosować może je każdy w miarę swoich potrzeb i możliwości.

PLC stanowi najlepszą odpowiedź na nowoczesne wymogi techniczne, które niezbędne są we współcześnie rozwijającej się automatyzacji.

Sterowniki PLC pozwalają nie tylko na realizowanie systemów sterowania sekwencyjno-logicznego, ale także na wprowadzanie do sterowania bardziej zaawansowanych elementów inteligencji, dających całkowicie nową jakość i nowe właściwości użytkowe sterowanych obiektów. Moc obliczeniowa sterowników PLC jest wystarczająca do zrealizowania wielu zaawansowanych algorytmów optymalizacyjnych i decyzyjnych.

Stosowanie sterowników umożliwia bezproblemową integrację układów sterowania z systemami SCADA .

Oczywiście w wypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych zaproponujemy Państwu zastosowanie innych specjalizowanych sterowników i regulatorów mikroprocesorowych .

Przy realizacji ofert stosujemy czujniki , przetworniki i elementy wykonawcze renomowanych firm zagranicznych i krajowych .

Przy realizacji sterowania napędów oferujemy także zastosowanie układów softstaru i przetworników częstotliwości (falowników) .

Szczególnie oferujemy realizację aplikacji w następujących dziedzinach :

 • sterowania pracą kotłowni
 • sterowania węzłów cieplnych
 • sterowania układów chłodniczych i maszynowni chłodniczych
 • sterownia układów klimatyzacji i wentylacji
 • sterowania oczyszczalni ścieków
 • powiązania systemów sterowania z systemami rejestracji danych
 • układów bilansowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej
 • układów alarmów i blokad
 • sterowania układami dozującymi
 • sterowania i pomiarów na obiektach hydrotechnicznych
 • pomiarów przepływu różnych mediów

 


Prześlij pocztę do ZHU "VISAT"
tel.kom. +48 608 442 720
<<< POPRZEDNIANASTĘPNA>>>